Nasze Usługi


Oferujemy Państwu trzy rodzaje usług:

•  Usługi rejestracyjne
•  Usługi księgowo-finansowe
•  Usługi kadrowo-płacowe

Usługi rejestracyjne

Wybór formy prawnej prowadzonej działalności stanowi jedną z najistotniejszych kwestii, od której zależeć będzie powodzenie Państwa przedsięwzięcia. Ważne jest również dopasowanie formy prawnej do rodzaju i skali prowadzonej działalności.
Oferujemy Państwu przeprowadzenie kompletnego procesu założenia i rejestracji firmy lub tylko wybranych elementów zgodnie z Państwa życzeniem, czyli:

•  dokonanie niezbędnych formalności administracyjno-prawnych takich jak: rejestracja w KRS lub dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, uzyskanie numeru REGON , rejestracja klienta oraz jego pracowników w ZUS i inne.
•  przygotowanie i złożenie dokumentów rejestracyjnych do Urzędu Skarbowego (NIP-1 lub NIP-2, VAT R)

Dopełnienie przez nas tych czynności zwolni Państwa z konieczności składania osobistych wizyt w urzędach.

Wszelkie usługi związane z rejestracją firm jednoosobowych i spółek cywilnych wykonujemy gratisowo.

Usługi księgowo-finansowe

 • Prowadzenie rachunkowości wszystkich rodzajów ewidencji:
  • księgi handlowe
  • podatkowa książka przychodów i rozchodów
  • ryczałt ewidencjonowany
 • Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych
  • PIT, VAT, VAT UE, CIT, AKC
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz prawidłowości dowodów potwierdzających ich wykonanie:
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
  • wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (WDT)
  • transakcje trójstronne
 • Sporządzanie ewidencji rejestrów VAT, ewidencji środków trwałych, wyposażenia, przebiegu pojazdu, i inne.
 • Zakładanie planu kont oraz sporządzanie instrukcji obiegu dokumentów
 • Sporządzanie sprawozdań:
  • finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, przepływy finansowe)
  • statystycznych dla celów GUS
  • wniosków kredytowych dla banków i innych instytucji
  • wszelkich zestawień i raportów wg otrzymanych wzorów
 • Rozliczenia z kontrahentami (potwierdzenia sald, kartoteki, wezwania do zapłaty, noty)
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • Badanie prawidłowości kwalifikacji dokumentów księgowych pod względem przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości
 • Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych klientów gwarantujące zgodność podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami podatkowymi

Usługi kadrowo-płacowe

 • Prowadzenie obsługi płacowej
  • miesięczne naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem dodatkowych świadczeń, rozliczeń okresów choroby, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy
  • sporządzanie list płac
  • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
  • kartoteki wynagrodzeń
  • ustalanie uprawnień do urlopów macierzyńskich, wychowawczych, wypoczynkowych, ewidencja urlopów
  • przygotowanie deklaracji podatkowych w imieniu pracodawcy
 • Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą i jego pracowników
  • elektroniczne przesyłanie i wymiana danych z ZUS przy pomocy programu Płatnik
  • sporządzanie dokumentacji do zasiłków i innych świadczeń wypłacanych z ZUS
 • Prowadzenie obsługi kadrowej
  • przygotowywanie dla pracowników Klienta umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, umów o dzieło, zleceń, i innych
  • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
  • kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
  • obsługa refundacji z tytułu zatrudnienia absolwenta, osoby bezrobotnej, itp.
  • przygotowywanie wszelkich pism, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, itp. w trakcie trwania zatrudnienia pracowników

Na życzenie Klienta odbieramy i dostarczamy dokumenty, bez względu na siedzibę firmy - usługa gratis.

Nasze ceny są uzależnione od ilości dokumentów, rodzaju i charakteru prowadzonej usługi.

Przykładowe ceny

Ilość dokumentów

książka przychodów i rozchodów

Księga handlowa

do 10 dokumentów

100 zł
-
10-30 dokumentów
150 zł
600 zł
31-70 dokumentów
200 zł
1000 zł
71-100 dokumentów
250 zł
1200 zł
100-150 dokumentów
od 300 zł
od 1600 zł
150-200 dokumentów
od 400 zł
od 2000 zł
powyżej 200 dokumentów
od 500 zł
od 2500 zł

 1. Ceny obejmują ZUS oraz obsługę pracowników.
 2. Ceny mają charakter informacyjny. Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Ceny podlegają negocjacjom.

Jeżeli interesuje Państwa nasza oferta oraz przybliżony koszt obsługi firmy prosimy o wypełnienie formularza (niezobowiązującego) w zakładce KONTAKT a my odpowiemy możliwie najszybciej na Państwa pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie niejasności.

Korzystając z naszych usług, możesz być spokojny o swój czas.

Dopilnujemy wszelkich terminów, tak żebyś mógł go bardziej efektywnie wykorzystać.

Znajdź nas w Google+
 
Biuro Usług Księgowych s.c
ul.płk Lisa Kuli 6 Rzeszów, 35-025 podkarpackie
Telefon: 17 85 23 190

realizacja: www.imedio.pl